מקצוען בוא להגדיל את אפשרויות התעסוקה שלך

חדש!!! ב"ה קורס מדריכי אבטחת מטענים במכללת טוב!

קורס אבטחת וריתום מטענים - קורס קשירות

דרישות הסף לקורס:

נהגי דרגה E בוותק של 3 שנים (יש להציג אסמכתא מחברת תובלה או תצהיר עו"ד)

ובנוסף אחד מהבאים:
א. מרצה מאושר למקצועות התחבורה

ב. קצב"ת בעל וותק של 3 שנים בתפקיד בחברת הובלה

ג. בעל תפקיד רלוונטי אחר בוותק של לפחות 5 שנים

מועמדים רלוונטיים יידרשו למעבר מבחן כניסה בציון 85 ומעלה ומעבר וועדת קבלה.

לרישום להשתלמות יש לשלם בקישור המצורף

לרישום ופרטים– עוזי מנדלבט מכללת טוב