איזה רישיון עדיף להוציא לאוטובוס? אוטובוס זעיר או מונית? יש לחלק בין שני שלבים. קבלת אישור לימודים לבין הלימודים עצמם. כדי להוציא רישיון לרכב ציבורי (אוטובוס/מונית/או אוטובוס זעיר) עוברים בדיוק את אותו התהליך. שלב ראשון – משרד התחבורה צריך לאשר שהמועמד מתאים להוציא רישיון לרכב ציבורי ולהסיע נוסעים. שלב שני – לאחר מעבר בהצלחה.. read more →