קורס אוטובוס זעיר ציבורי

קורס אוטובוס זעיר ציבורי

קורס אוטובוס זעיר ציבורי יקנה לך אפשרות להסיע  בתשלום עד 16 נוסעים + נהג

לפרטים והרשמה לקורס הקרוב לחץ על התמונה

רישיון אוטובוס זעיר פרטי

רישיון אוטובוס זעיר פרטי

רישיון אוטובוס זעיר פרטי

רישיון אוטובוס זעיר פרטי

יקנה לך אפשרות להסיע עד 16 נוסעים + נהג לא למטרות רווח

הרישיון מיועד לנהג בעל משפחה מרובת ילדים. ולעובד שצריך להסיע נוסעים במסגרת עבודתו.

לפרטים והרשמה לקורס הקרוב לחץ על התמונה